Hledám pro každý problém efektivní řešení a rady vedoucí k cíli.|Vznikla Vám újma (škoda)? Vymůžu Vám maximální odškodnění.|Neslibuji klientovi zaručené vítězství, ale dělám maximum pro to, aby konečný výsledek byl pro klienta co nejpříznivější.|Děsí Vás změna zákonů? Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK) vychází ze zásady vigilantibus iura: nepečuje-li člověk o svá práva, ztrácí je.

Michal Víšek, advokát

sipka

Právní služby

Ve své praxi nabízím i obhajobu v trestních věcech, popř. zastupování poškozených v trestním řízení. Dále poskytuji služby v oblasti obchodního práva, insolvenčního řízení (konkurs, oddlužení), vymáhání pohledávek (ve spolupráci s exekutorským úřadem) nebo vypořádání společného jmění manželů.

Řekli o mně

O kanceláři

Stal jsem se advokátem, abych vytvořil moderní advokátní kancelář, která bude poskytovat profesionální a komplexní právní služby ve specializovaných oblastech práva. Důraz kladu na garanci vysoké odbornosti za současného dodržení etických pravidel advokáta. Snažím se být jiný a lepší než ostatní. Na rozdíl od větších advokátních kanceláří poskytuji výlučně osobní přístup ke klientovi a jeho problém řeším s ohledem na jeho individuální zájmy. Klient má tak jistotu, že právní službu od začátku do konce poskytuje advokát plně seznámený s problémem a nikoliv student či začínající koncipient.

V porovnání s ostatními samostatnými advokáty nenabízím tzv. generální praxi, která je v současné spleti právních předpisů již dávno překonaná. V moderní době již advokát prostě nemůže umět s vysokým standardem znalostí „všechno“, ale je pro zachování kvalitní právní služby nutná specializace a neustálé doplňování znalostí. Z tohoto důvodu se od počátku své praxe specializuji na tyto obory: právo nemovitých věcí, náhrada újmy (škody) majetkové i nemajetkové, přechod na novou právní úpravu (NOZ a ZOK) včetně nového smluvního a korporátního práva, pracovní právo.

Ve všech těchto oblastech práva, jakož i v některých dalších vybraných oblastech při zachování vysokého standartu služby, nabízím vždy objektivní zhodnocení situace klienta, upozorním na veškerá možná rizika a po důkladném zhodnocení situace následně poskytuji konkrétní a efektivní řešení. Klientům poskytuji pomoc od úvodní porady až po poslední v úvahu připadající opravný prostředek u soudu. Mým cílem je vždy spokojený klient. Proto nikdy neženu klienta do předem prohraného sporu. Při poskytování služeb spolupracuji s dalšími odborníky v oboru (notářem, exekutorem, daňovým poradcem, úředníky vybraných orgánů veřejné správy, jakož i s dalšími odborníky v jednotlivých oborech). Mám sjednáno nadstandardní pojištění za škodu způsobenou v rámci profesní činnosti advokáta. Od roku 2014 byla navázána trvalá spolupráce s JUDr. Petrem Kšádou, advokátem, ČAK 03000.

Od roku 2014 jsem navázal spolupráci s nadnárodní realitní kanceláří RE/MAX a smluvně jsem se zavázal dodržovat pravidla RE/MAX platná pro úschovu kupních cen a manipulaci s prostředky klientů RE/MAX.

E-poradenství

Máte právní problém nebo potřebujete vzorový dokument? Umožněte mi bezplatně posoudit Váš právní problém.

Ke klasicky poskytovaným právním službám nabízím alternativu formou elektronického právního poradenství. Za tímto účelem je možné vyplnit níže uvedený formulář. Je možné zaslat dotaz nebo žádost o zaslání vzorového dokumentu (smlouvu, soudní či jiné podání). Obecný dotaz není nikdy zpoplatněn. V případě žádosti o zaslání vzorového dokumentu nebo vznesení dotazu, který bude vyžadovat hlubší právní analýzu a následné nalezení efektivního řešení, budete před zasláním odpovědi požádáni o úhradu odměny v rozmezí 200 Kč – 600 Kč podle složitosti věci. Pochopitelně máte i nadále možnost dotaz přeformulovat tak, aby nebyl zpoplatněn. Nikdy proto nezaplatíte za něco, co nechcete. Jsem advokát, garantuji Vám funkčnost služby.

Touto formou je možné popsat právní problém a současně požádat o sjednání schůzky s advokátem.

povinný údaj

Copyright ©2014, všechna práva vyhrazena